GDPR

Mateřská škola Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace bude ke dni 25. května 2018, tedy ke dni nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těhto údajů a také o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení") GDPR, disponovat potřebným zajištěním pro podporu splnění požadavkuů kladených Nařízením na správce a zpracovatele osobních údajů.

Nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajuů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o ochraně osobních údajů, jednou z povinností školy je "Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů" a to dle Čl. 37 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Mateřská škola Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace jmenovala ke dni 25. května 2018 jako pověřence Ing. Michaelu Müllerovou email: mmullerova@volny.cz.

Podrobnějš informace ohledně GDPR ve veřejné správě najdete
na https://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/ochrana-osobnich-udaju-rozcestnik-metodicke- podpory.aspx