Mateřská škola Cetkovice leží v krásné přírodní krajině Malé Hané, kterou tvoří rozsáhlá nížina, úrodná pole, bujné louky a nádherná údolí. Škola je umístěna v blízkosti středu obce. Jedná se o dvoutřídní mateřskou školu s kapacitou 50 dětí.

Jsme školou, která se hlásí k filozofii programu podpory zdraví. Dětem je vytvářeno příznivé klima, kde se budou cítit v bezpečí a které jim poskytne dostatek prostoru pro osobnostní rozvoj.

Jsme místem, kde děti získávají sociální zkušenosti, poznatky o životě kolem nás a vytvářejí si první podněty pro pokračující vzdělávání a celoživotní učení.


Provoz mateřské školy

Mateřská škola má otevřeno v pracovní dny od 6:30 do 16:00 hodin. Ráno od 6:30 se děti scházejí ve třídě Berušek. 

O naší škole

Mateřská škola byla postavena v roce 1977 v blízkosti středu obce. Vedle školy je zastávka autobusu, sportovní areál s víceúčelovým hřištěm a dětským hřištěm.


Poslední novinky

Mateřská škola Cetkovice pořádá v pátek 26. listopadu 2021 prodej vánočních věnců a dekorací.