O naší škole

Budova mateřské školy byla postavena roku 1977. Je situována v blízkosti autobusové zastávky a sportovního areálu (víceúčelové a dětské hřiště), které mohou děti využívat ke svým hrám.

V budově se nachází dvě třídy MŠ, z obou tříd je možný přímý vstup na školní zahradu, která nabízí dostatek prostoru a volná pohyb a hru dětí.

Třídy mateřské školy jsou heterogenní (věkově smíšené), což u dětí podporuje a podněcuje sociální učení a získání žádoucích sociálních kompetencí.

Součástí mateřské školy je také školní jídelna, která současně připravuje stravu i pro žáky Základní školy Cetkovice a nabízí možnost stravování cizích strávníků.