Stravné

Mateřská škola Cetkovice zajišťuje stravování pro děti a zaměstnance mateřské školy a žáky Základní školy Cetkovice.

Cena stravy v mateřské škole od 1. 9. 2022:

Děti 3-6 let denní normativ 44,- Kč

Děti 7-10 let denní normativ 48,- Kč

Vyšší úhradu za stravu hradí rodiče od září školního roku, ve kterém dítě dosáhne 7 let. Jedná se o děti s odkladem školní docházky. Děti obdrží větší porce stravy (dle vyhlášky o stravování č. 107/2005 Sb.)

Úhrada stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

Platba za stravné a úplata za předškolní vzdělávání se hradí jednou částkou. Platby jsou prováděny výhradně bezhotovostní formou zálohy na účet MŠ.

Výše zálohy za stravné + úplata za předškolní vzdělávání (PV):

Děti 3-6 let záloha: 1.300,-Kč stravné + úplata za PV

Předškoláci záloha: 1.000,-Kč stravné, úplatu za PV nehradí

Děti s odkladem školní docházky záloha: 1.100,-Kč stravné, úplatu za PV nehradí

U všech peněžních ústavů založte trvalý příkaz od srpna (splatnost do 15. 8.) do května následujícího roku na číslo účtu MŠ (181725325/0300) tak, aby platba byla nejpozději 15. den předchozího kalendářního měsíce připsána na náš účet. Do poznámky uveďte prosím jméno a příjmení dítěte.

Vyúčtování přeplatků za stravování v mateřské škole se provádí jedenkrát ročně. Přeplatky jsou odesílány na účty, ze kterých jsou platby hrazeny.


Přihlášení a odhlášení stravy v MŠ
Dítě se stravuje vždy, je-li přítomno v MŠ. V případě nepřítomnosti nemá dítě na stravu nárok, pouze v první den neplánované nepřítomnosti v MŠ (nemoc).

Plánovanou nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit den předem do 12.00 hodin:

  • osobně v MŠ
  • telefonicky - tel. 516 477 535, mobil 721 746 706.

Neodhlášenou stravu první den nemoci je možno vyzvednout do vlastního jídlonosiče, a to do 11.45 hodin v kuchyni MŠ.

Po nemoci nebo nepřítomnosti v MŠ je třeba dítě před nástupem do mateřské školy opět nahlásit ke stravování a docházce do mateřské školy.

V případě odchodu dítěte z MŠ po obědě, nebude odpolední svačina do stravného započítána.

Rodiče v měsíci září vyplní přihlášku ke stravování na daný školní rok.


Pitný režim

Součástí každé podávané stravy je nápoj.

Během celého dne mají děti k dispozici kohoutkovou vodu v nádobách ve třídě.

Děti si mohou nalévat vodu do vlastních hrnečků dle své potřeby. Nápoje paní učitelky nabízejí dětem vždy před odchodem na vycházku.

Hrníčky paní kuchařky průběžně umývají.

V teplých dnech je pitný režim zajištěn rovněž na školní zahradě.