O naší škole

Mateřská škola byla postavena v roce 1977 v blízkosti středu obce. Vedle školy je zastávka autobusu, sportovní areál s víceúčelovým hřištěm a dětským hřištěm. Nedaleko mateřské školy je základní škola.

Přízemní budova má dvě třídy se vstupem na terasy, které vedou na školní zahradu. Školní zahrada je situovaná do všech světových stran a umožňuje využití slunných i stinných míst pro hru dětí. Budova mateřské školy je po částečné rekonstrukci a modernizaci, která byla provedena v roce 2014 a 2015. Děti se vzdělávají ve dvou třídách. Ve třídě Včelek a Berušek jsou smíšené kolektivy dětí. Vzdělávání zajišťují čtyři kvalifikované učitelky.

Mateřská škola má školní kuchyni, která připravuje stravu pro děti a zaměstnance mateřské školy a obědy pro žáky základní školy. Mateřská škola Cetkovice je spádovou školou pro děti z obcí Cetkovice, Světlá a Uhřice.

 

Zaměření školy

Mateřská škola Cetkovice se hlásí k filozofii programu podpory zdraví. Školní kurikulum Mateřské školy Cetkovice bylo vypracováno podle modelového programu podpory zdraví "Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole" (Havlínová, Vencálková aj.).

Dítě je v předškolním věku ovlivňováno převážně tím, co prožívá. Pro kvalitní vzdělávání dětí v mateřské škole věnujeme pozornost všemu, co se zde děje. Důležité jsou metody a postupy pedagogické činnosti učitelky a současně také vytvořené podmínky ve kterých se vzdělávání dětí uskutečňuje.

Dětem vytvoříme příznivé klima, kde se budou cítit v bezpečí a které jim poskytne dostatek prostoru pro osobnostní rozvoj. U dětí vybudujeme základy kompetencí, které jsou důležité pro další etapy vzdělávání. Naučíme děti chránit nejen svoje zdraví, ale i zdraví ostatních. Naučíme děti vnímat odlišnosti jako běžný jev a povedeme je ke vzájemnému respektu a úctě. Podpoříme děti v jejich samostatnosti při vyjadřování vlastních myšlenek, názorů a prožitků. Povedeme děti k otevřené komunikaci a spolupráci.