Informace o provozu od 12. 4. 2021

11.04.2021

Od pondělí 12. 4. 2021 se obnovuje provoz mateřské školy v omezeném režimu.

Od tohoto data je umožněna docházka:

  • dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání,
  • dětem s odkladem školní docházky,
  • dětem, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí.

Od pondělí 12. 4. 2021 má mateřská škola povinnost testovat děti a zaměstnance 2x týdně antigenními testy (budou použity testy Singclean).

Test provede zákonný zástupce či jiná osoba, která s touto asistencí souhlasí a současně je zákonným zástupcem písemně pověřena, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek v mateřské škole, za dohledu zaměstnance školy.

Pokud se dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat první den jeho přítomnosti ve škole. Dále se pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

Prezenční docházka do mateřské školy je umožněna pouze v případě, že je dítě testováno.

Test nebude prováděn u dětí, které prodělaly onemocnění COVID-19, pokud od písemně potvrzeného výsledku pozitivního testu neuběhlo více než 90 dní.

Příchod dětí do mateřské školy je stanoven od 6:30 do 8:00 hodin.

Zákonný zástupce (asistující osoba) má po dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření.

Škola je povinna chránit zdraví dětí i zaměstnanců. Do školy nesmí chodit osoby, které vykazují známky akutního onemocnění a k testování se může dítě dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky respiračního onemocnění.

Pro testování dětí (pondělí a čtvrtek) je vyhrazen prostor šatny u třídy Včelek.

Po provedeném testu dítě a zákonný zástupce čeká na výsledek testu před budovou MŠ po dobu 15 minut.

Vážení rodiče,

mateřská škola připravuje otevření provozu školy dle vládních a epidemiologických opatření a pokynů Ministerstva školství. Jako organizace musíme dodržovat aktuální platná opatření a zajistit vzdělávání dětí v souladu s platnou legislativou.

Pokud nesouhlasíte s vládními opatřeními, která stanovují pravidla účasti dětí v mateřské škole, dovolujeme si vás odkázat na informační linky orgánů MŠMT a Ministerstva zdravotnictví.

Děkujeme Vám za pochopení situace a těšíme se na Vaše předškoláky v Mateřské škole Cetkovice.


Instruktážní video k testování Singclean testy:

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole