Informativní schůzka s rodiči

29.08.2022

V úterý 6. září 2022 v 16.00 hodin se koná ve třídě Včelek informativní schůzka s rodiči.

Program:

  • organizace školního roku 2022/2023
  • povinné předškolní vzdělávání, docházka do MŠ, omlouvání dětí
  • příprava předškolních dětí pro zahájení školní docházky
  • informace o stravování dětí
  • plánované aktivity pro děti a rodiče
  • diskuze

Účast rodičů na schůzce je nutná. Všechna projednávaná a přijatá rozhodnutí na této schůzce jsou závazná i pro nepřítomné rodiče.

Prosíme o účast bez dětí.